Velkommen til Relia as - skadetaksering

Våre tjenester:

- Byggtaksering
- Auto- og båttakst
- Maskintakst

Forretningsidé

Relias intensjon er å gjennomføre sine oppdrag på en enkel,
rask og pålitelig måte. Både skadelidte og oppdragsgiver
skal være fornøyde etter at oppgjøret er avsluttet.

Beliggenhet

Vårt hovedkontor finner du i
Vingveien 2, 4050 Sola
Byggtaksering
Auto- og båttakst
Båttakst

Relia AS

Vingvegen 2
4050, Sola
Norway

Tlf: +47 51 64 46 50
Fax: +47 51 64 46 51
Epost: post@relia.no