LENKER

Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen og tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Vi driver omfattende sertifiseringsvirksomhet, og er Norges ledende formidler av forskningsbasert kunnskap til byggenæringen.


Lovdata

Lovdata er en private stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Forbrukerrådet - Forsikring

Rettighetene dine er regulert av forsikringsavtaleloven, samt av de forsikringsvilkår som gjelder for din type forsikring. I loven er det blant annet regulert hvilke opplysninger du skal motta før tegning av forsikring og når du kan si opp forsikringen din. Forsikringsvilkårene regulerer blant annet hva som er forsikret og hvilke tupe skader som dekkes. Mange forsikringsavslag blir gitt på bakgrunn av at selskapet mener skaden/uhellet ikke er dekket av forsikringen eller at du har meldt skaden for sent.