Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 3. Juli 2020

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Relia AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Relia AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Relia AS

Arne Mæland er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Relia AS.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger er begrenset til Relia AS.
Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Relia AS sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare spørsmål og ha dialog vedr. pågående prosjekter næringsdrivende imellom. Vi lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser.

Relia AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Relia AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Relia AS inn personopplysninger?

Jeg behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester. Der er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Arkiv og database

Relia AS registrerer navn, telefon nr, mailadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelser i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem.

Opplysninger som ligger i Relia AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Relia AS bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter.
Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Relia AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter meg per e-post, vil jeg lagre din henvendelse, mitt svar og din e-postadresse.

Relia AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Relia AS benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kontaktskjema på nettsiden

På relia.no kan du be Relia AS ta kontakt med deg for å bistå med våre tjenester, og vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved slike henvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å ta kontakt med de som henvender seg via kontaktskjema.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på relia.no.
Relia AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Relia AS sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt meg på post@relia.no hvis noe er uklart for deg.

Kontaktinformasjon

RELIA AS
Vingvegen 2
4050 Sola

ORGNR: 979 864 736