Bygg og anlegg

Byggeledelse og uavhengig kontroll ved ny bolig


I forbindelse med bygging av ny bolig er det krav til uavhenging kontroll på våtrom og tetthet av boligen. Relia as har sentral godkjenning på disse områdene og kan utføre dette i henhold til fast priser.

Vi vil også anbefale uavhengig kontroll på resten av boligen og oppfølgende byggeledelse i prosessen 


Skadevurdering for boliger i Rogaland, Hordaland og Agder.


Vi har alle nødvendige verktøy for å utføre skadevurdering for bygg. Mange oppdager fuktskader eller byggeskader etter kjøp av bolig. Men det kan være lurt å få en slik vurdering utført før kjøp. Det kan også være aktuelt med en slik vurdering om boligen er blitt utsatt for skader ved ras, flom eller lignende.

Enkelte ser det nødvendig å få sammenstilt en reklamasjonrapport i forbindelse med eierskifte av bolig. Dette er en slags tilstandsrapport hvor vi utfører en vurdering av det kjøper ønsker å reklamere på ovenfor selger. Vi vil utføre en befaring av stedet, samt sammenstille et teknisk saksdokument som kan brukes i videre i den juridiske prosessen.


Våre kunder kommer i all hovedsak fra Rogaland, Hordaland og Vest- Agder. Våre medarbeidere har bred erfaring, og vil jobbe effektivt slik at begge parter slipper å vente lenge på svar.