Skadetaksering for boliger

Det er gjerne forsikringsselskaper som kontakter oss for at vi skal utføre boligtaksering etter en skade har inntruffet. Vi utfører også taksering av bolig etter skade for privatpersoner. Som takstmann opererer vi som bindeleddet mellom forsikringsselskapet og de involverte, og sørger for en grundig og korrekt tredjeparts vurdering av skadeomfanget. Dette legger grunnlaget for at forsikringsselskapet eventuelt kan betale ut en rettferdig sum til den skadelidende.

De vanligste oppdragene vi jobber med er som følger:
  • Brann
  • Utstrømning av vann
  • Elektro
  • Naturskade
  • Ansvarsskader
  • Sopp og skadedyr

Skaderapporten

Det stilles strenge krav til en rapport ved skadetaksering, og vi vil sørge for en grundig beskrivelse av skadens omfang. Det skal konkluderes både i forhold til årsak og reparasjonsmetoder, samt eventuelt ansvar.


Boligtaksering etter skade i Stavanger

Vi holder til i Sola, og leverer våre takseringstjenester til hele Rogaland, Hordaland og Vest- Agder. Da våre ansatte har bakgrunn både innen maskin, anlegg, bil og lignende, samt skadeutbedring av bygninger, er de svært kompetente og utfører jobben effektivt og grundig.Byggledelse etter skade
Brannskadet tomt.
Skadet hus.
Brannskadet bygg.
Brann i forretningsbygg.
Brannskade i hvitevarer.
Stormskade
Vannskade
Flomskade