Byggeledelse etter skade

Informasjon kommer snart...

Ta kontakt

Byggeledelse etter skade

Som byggeleder er vi gjerne sendt ut fra et forsikringsselskap, som ønsker å sørge for at alt av reparasjoner skjer i forhold til forskrifter og kontraktavtalen. Vi vil være Byggherrens rådgiver, hvor vi fører tilsyn og kontroll. Samtidig vil vi sørge for at håndverkere utfører en tilfredsstillende jobb, til rett tid og som avtalt i kontrakten. Dersom det er ønskelig, deltar vi også under oppstartsfasen. Da vil vi bidra i planleggingen og forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen. 


Skadetaksering


I tillegg til byggeledelse tilbyr vi skadetaksering, reklamasjonsrapporter og teknisk utredning. De vanligste skadetyper vi takserer er:

  • Brannskader
  • Vann- eller annen væskelekkasje
  • Elektrisk relaterte skader
Videre utfører vi boligtaksering etter uforutsette hendelser, i forbindelse med naturskade, sopp og skadedyr. Vi utfører også trykktesting og uavhengig kontroll av boliger.


Vi holder til på Sola i Stavanger og tilbyr våre tjenester til hele Hordaland, Rogaland og Vest- Agder. Primært er forsikringsselskaper våre oppdragsgivere, men vi hjelper også privatpersoner med taksering etter skade og byggeledelse.