Hopp til hovedinnhold

Bygningsskader

Vi vurderer, takserer og dokumenterer skader på bygg i forbindelse med forsikringsoppgjør og ved naturskade.

Skjønn

Relia påtar seg oppgaver som innebærer å utøve skjønn når verdier skal settes i erstatningsspørsmål.

Enten som Partrepresentant eller som nøytral 3. part. For at skjønn skal kunne utøves, legges et rammeverk av regler til grunn og begge parter må være enige om at skjønnet er endelig.


Snakk med oss om bygningsskader!

+47 934 80 674

asgeir@relia.no