MASKINER

Når uhellet først har vært ute og du tar kontakt med forsikringsselskapet vil de ta kontakte en skadetakstmann. Dette vil gjøre det mulig for forsikringsselskapet å danne seg et bedre grunnlag for erstatningskravet. Skadetaksten er en detaljert vurdering av skaden og kostnaden for å rette opp i denne.


Vi utfører skadetaksering av maskiner og mekanisk utstyr. Takseringsobjektene omfatter alt fra større industrianlegg til mindre maskinenheter og kan omfatte:


  • Anleggsmaskiner
  • Motorer
  • Hydraulisk utstyr
  • Elektrisk utstyr
  • Løfteutstyr
  • Aggregater
  • Næringsmiddelmaskiner
  • Offshoreutstyr / aggregater

Skadetaksering for kunder i Hordaland og Rogaland


Arne Mæland har 20 års erfaring innen elektro, maskinhydraulisk anlegg, maskiner og lignende. Hans kunnskap innen faget vil sørge for at du får en rettferdig takst. Vi jobber effektivt for at både den skadelidende og oppdragsgiver skal få svar så raskt som mulig.Vi vil gjøre en befaring og inspisere maskinen eller utstyret som er skadet for så å sammenstille en skaderapport. Denne rapporten vil kunne brukes videre for å oppsøke kompensasjon fra forsikringsselskap.