Text

Skadetaksering for boliger

Image
Text


Det er gjerne forsikringsselskaper som kontakter oss for at vi skal utføre boligtaksering etter en skade har inntruffet. Vi utfører også taksering av bolig etter skade for privatpersoner. Som takstmann opererer vi som bindeleddet mellom forsikringsselskapet og de involverte, og sørger for en grundig og korrekt tredjeparts vurdering av skadeomfanget. Dette legger grunnlaget for at forsikringsselskapet eventuelt kan betale ut en rettferdig sum til den skadelidende.


De vanligste oppdragene vi jobber med er som følger:


  • Brann
  • Utstrømning av vann
  • Elektro
  • Naturskade
  • Ansvarsskader
  • Sopp og skadedyr


Skaderapporten


Det stilles strenge krav til en rapport ved skadetaksering, og vi vil sørge for en grundig beskrivelse av skadens omfang. Det skal konkluderes både i forhold til årsak og reparasjonsmetoder, samt eventuelt ansvar.


Boligtaksering etter skade i Stavanger


Vi holder til i Sola, og leverer våre takseringstjenester til hele Rogaland, Hordaland og Vest- Agder.                      

Image
Image
Text

Vingvegen 2, 4050 Sola

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon